مشتریان فروشگاه های اینستاگرامی، همیشه از شیوه پرداخت رایج این فروشگاه ها، یعنی پرداخت کارت به کارت گله مند هستند و در اکثر مواقع با خیال راحت پرداخت هایشان را انجام نمی دهند. عدم امنیت و نداشتن اعتبار پرداخت فروشگاههای اینستاگرامی موضوع جدیدی نیست، اما جدیت آن برای مشتریان همچنان پابرجاست. اینجا نقطه شروع پی میشه و سرآغاز داستان ماست.


پی میشه یک پلتفرم رایگان مدیریت فروش در اینستاگرام و افزایش فروش است. هدف ما در پیمیشه ایجاد راهکاری جامع در جهت افزایش فروش فروشندگان در بستر اینستاگرام است. پی‌میشه از طریق ارائه بستر رایگان مدیریت فروش، فضای کسب و کار اینترنتی شما را به فضایی پویاتر و حرفهای تر تبدیل کرده و با نمایش هرچه بهتر شما در بازار بزرگ خود، محبوبیت و اعتبارتان را در میان مشتریان افزایش دا