با اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در حال حاضر الزامات ویزای کار انگلیس در این کشور اجرایی شده‌اند. 

با معرفی سیستم مهاجرتی جدید بر اساس امتیاز قوانین و الزامات جدیدی نیز برای متقاضیان ویزای کار انگلیس اجرایی شده‌اند. هم اکنون در این کشور یک سیستم مهاجرت بر اساس امتیاز اجرا شده، ولی جالب است بدانید این سیستم انعطاف پذیرتر بوده و به افراد بیشتری امکان دریافت اجازه کار در انگلیس خواهد داد. قبلاً ویزای Tier 2 تنها راه برای ورود به کشور انگلیس با ویزای کار بود. 

تا زمانی که شما یک پیشنهاد شغلی نگرفته بودید و یک کارفرمای انگلیسی حاضر به قبول اسپانسری شما نشده بود، دریافت ویزای کار انگلیس برایتان تقریباً غیرممکن محسوب می‌شد. در سیستم مهاجرتی جدید بر اساس امتیاز انگلیس انعطاف پذیری بیشتری وجود دارد.

ویزای کار دقیقا چیست ؟ 

مدرک اجازه کار (انگلیسیEmployment authorization document‎) برگه اجازه کاری است که با مخفف EAD، به فرمI-756 موسوم است. مدرکی است برای اجازه کار موقت که توسط